Velkommen til El-fagarbeidere`s Forening 240

El-fagarbeidere`s Forening 240 er en fagforening tilsluttet EL & IT Forbundet via distrikt Agder. Vi organiserer alle medlemmer som utfører installasjon, vedlikehold av elektriske anlegg med tilhørende anlegg for automatisering, data, telekommunikasjon og lignende, samt de medlemmer som arbeider med reparasjon og vedlikehold av elektriske/elektroniske apparater og utstyr.

El-fagarbeidere`s Forening 240 har et godt utbygd organisasjonsapparat med klubber på hver arbeidsplass, som ivaretar medlemmene i deres arbeidssituasjon.

El-fagarbeidere`s Forening 240 har kontor i Kristiansand med hele Vest-Agder fylke som ansvarsområde. Vi har ingen fast ansatte medarbeidere, men en leder, som sammen med styret, kontinuerlig arbeider for medlemmenes rettigheter og interesser.


Innmeldingsblankett Denne må sendes i posten til: El-fagarbeidere`s Forening 240,
Dronningensgate 60,  4608 Kr.sand.
På vårt kontor i Kristiansand treffes
Ivan Evensen
Mob. 920 38 749
E-post: post@elfag240.no

 

 

Adresse: Dronningens g 60, 4608 Kristiansand | tlf / faks: 38 02 40 30

©2005-2018 EL-Fagarbeidere's Forening 240
Publiseringsløsning levert av Dag Jonny Nedrelid.